Elérhetőségek

Szombathelyi Ügyvédi Kamara

Cím: 9700 Szombathely,
Fő tér 23. II/12
Kamara telefonszáma:
+3694341690
Tagok telefonszáma:
Tagok menüben
E-mail:
kamara@vasiugyvedek.hu
Adatok Ügyfélfogadási idő


Jogszabályok


Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya

15/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról

14/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

12/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

11/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi levéltárral kapcsolatos

10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

9/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

8/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

7/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

6/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara egyes nem kiemelt szabályzatai módosításáról

5/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről

4/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás eljárási díjáról

1/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról

19/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről

17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről

15/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról

13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról

12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról

11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról

10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról

9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat
a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről

8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól

5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról

4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról

3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól

2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

1/2018. (I. 29.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai hatósági eljárásokról

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról

4/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról

3/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról

2/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról

1/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról

Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabály-módosítása

3/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat módosításáról

2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről

7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről

1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről

2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzatról [egységes szerkezetben a 4/2007. (XI. 19.) MÜK és a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzattal megállapított módosításokkal]

3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról

1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól

 
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathelyi Ügyvédi Kamara - Magyar